Πολιτική επιστροφής

Τα προϊόντα που αγοράζονται εξ αποστάσεως μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το O.U.G. 34/2014. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει γραπτώς τον έμπορο ότι παραιτείται από την αγορά, χωρίς ποινές και χωρίς να επικαλείται λόγο, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Τα προϊόντα θα επιστραφούν με έξοδα του πελάτη εντός 14 ημερών από τη λήξη της σύμβασης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την ίδια υπηρεσία μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη λήψη των προϊόντων. VIRTUAL HOST S.R.L. θα επιστρέψει την αξία της παραγγελίας το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  - τα προϊόντα δεν ανοίγουν ή δεν καταστρέφονται

Τα χρήματα επιστρέφονται με τραπεζική ή ταχυδρομική παραγγελία.

Για τις παραγγελίες που καταβάλλονται με την κάρτα το ποσό θα επιστραφεί στην ίδια κάρτα που χρησιμοποιείται για διαπραγμάτευση, εντός 30 ημερών από την αποδοχή της επιστροφής.