Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Συνιστούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά. Η SC Virtual Host SRL αναλαμβάνει το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις διατάξεις χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην τελευταία έκδοση σε αυτή τη σελίδα.

Η πρόσβαση / επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς υπόκειται στους Όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή του και αντιπροσωπεύει τη συμφωνία μεταξύ των μερών.

Η σχέση μεταξύ των μερών διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:

OG αριθ. 21/1992 για την προστασία των καταναλωτών

GEO όχι. 34/2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους επαγγελματίες

Νόμος αριθ. 363/2007 σχετικά με την καταπολέμηση των εσφαλμένων πρακτικών των εμπόρων σε σχέση με τους καταναλωτές και την εναρμόνιση των κανονισμών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών

Νόμος 365/2002 για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η SC Virtual Host SRL εγγυάται στον χρήστη περιορισμένη πρόσβαση, σε προσωπικό συμφέρον (διαδικτυακή παραγγελία πληροφοριών), στην ιστοσελίδα www.kiwigym.gr και δεν παρέχει το δικαίωμα λήψης ή τροποποίησης του δικτυακού τόπου εν μέρει ή πλήρως, με αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του ιστότοπου, αντιγραφή, πώληση / μεταπώληση ή εκμετάλλευση του ιστότοπου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για εμπορικούς σκοπούς ή χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.kiwigym.gr - εικόνες, κείμενα, γραφήματα, σύμβολα, στοιχεία γραφικών διαδικτύου, ηλεκτρονικά μηνύματα, σενάρια, προγράμματα και άλλα δεδομένα - είναι ιδιοκτησία της SC Virtual Host SRL και των προμηθευτών της και προστατεύεται από Ο νόμος για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (νόμος 8/1996) και οι νόμοι περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση χωρίς τη συγκατάθεση της SC Virtual Host SRL για οποιοδήποτε από τα στοιχεία που απαριθμούνται παραπάνω τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το domain www.kiwigym.gr ανήκει στην SC Virtual Host SRL Η χρήση αυτού του εμπορικού σήματος, domain ή εμπορικών ονομάτων, λογότυπων και εμβλημάτων, σε άμεση ή "κρυφή" μορφή (του τύπου, αλλά χωρίς περιορισμό, meta tags ή άλλα τεχνικές ευρετηρίασης, αναζήτηση ιστού) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια απαγορεύεται και τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο www.kiwigym.gr πωλούνται από την SC Virtual Host SRL Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Ελέγξτε την τελική τιμή πώλησης πριν αγοράσετε ένα προϊόν.